BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
718 Åland Stat mgt
035 BrändöDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunkansliet i Åva, 198 170 368 168 154 322
002 Kommunkansliet i Åva, 31 22 53 29 18 47
003 Lappo skola, 34 21 55 27 20 47
Totalt Brändö
    263 213 476 224 192 416