BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
789 Östra Nyl mgt
638 BorgåDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Prästgårdsbackens daghem, Gamla Kungsvägen 12 2155 2253 4408 1651 1762 3413
002 Kvarnbackens skola, Kvarnbergsg. 18, ingång från 2112 2366 4478 1781 2031 3812
003 Linnajoen koulu, Edelfeltbulevarden 2 1507 1839 3346 1272 1639 2911
004 Keskuskoulu, Alexandersgatan 25 1783 1893 3676 1420 1540 2960
005 Vårberga skola, Sampovägen 3 2559 2778 5337 2093 2324 4417
006 Albert Edelfeltin koulu, Näse skolgata 1 2047 2243 4290 1638 1857 3495
007 Tuorilan koulu, Torasbacken 13 644 583 1227 513 469 982
008 Kråkö skola, Båtbyggarvägen 5 623 600 1223 505 470 975
009 Epoon koulu, Ebbovägen 734 773 724 1497 627 580 1207
010 Sannäs skola, Järnstigen 6 1219 1148 2367 939 856 1795
011 Kerkkoon koulu, Savimäkivägen 6 481 456 937 372 337 709
012 Gammelbacka skola, Kunskapensväg 1 2221 2247 4468 1635 1683 3318
013 Tolkis allaktivitetshus, Myrängsvägen 5 1155 1125 2280 843 847 1690
014 Peipon koulu, Centrumplatsen 2 3157 3121 6278 2551 2508 5059
015 Kullo bildningscenter, Gamla Kullovägen 35 638 605 1243 486 452 938
016 Hindhår idrottshall, Skolvägen 26 1038 1016 2054 730 697 1427
Totalt Borgå
    24112 24997 49109 19056 20052 39108