BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
794 Västra Finl mgt
218 BötomDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kunnanvirasto, Kristiinantie 3 610 578 1188 521 495 1016
002 Myrkyn koulu, Asematie 2 164 156 320 146 127 273
Totalt Bötom
    774 734 1508 667 622 1289