BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2013
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2013
792 Sydväst Fin mgt
853 ÅboDe som är födda år 1995 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Katedralskolan i Åbo, Östra Strandgatan 2/Nunnegat 1896 2133 4029 1778 2023 3801
002 Åbo yrkesinstitut, Klockringaregatan 9-11 1259 1581 2840 1188 1510 2698
003 Arbetarinstitutet, Kaskisgatan 5 2006 2593 4599 1853 2443 4296
004 Martins skola, Silversmedsgränd 2 1400 1879 3279 1292 1794 3086
005 Toivolagatans verksamhetscen, Toivolagatan 12 1537 1742 3279 1292 1505 2797
006 Steiner-skola, Mästaregatan 2 1493 1607 3100 1303 1390 2693
007 Juhana Herttuas skolhus, Hansagatan 2 1342 1430 2772 1185 1269 2454
008 Mikonmökki, Trädgårdsgatan 24 1541 2000 3541 1401 1857 3258
009 Rosenkvarterets servicecente, Allegatan 11 1810 2422 4232 1685 2283 3968
010 Puolala skola, Köpmansgatan 14 1511 1933 3444 1414 1813 3227
011 Församlingarnas ungdomsgård, Eriksgatan 1 1512 1926 3438 1422 1855 3277
012 Turun Suomalainen Yhteiskoul, Köpmansgatan 17 2184 2791 4975 2029 2634 4663
013 Nummis skola, Kyrkovägen 31 2824 2605 5429 2640 2420 5060
014 Nummis filialbibliotek, Töykkälägatan 22 2537 2370 4907 2110 2016 4126
016 Lehmusvalkama servicecenter, Stickelbärsgatan 7 1881 2186 4067 1589 1946 3535
017 Luolavuori skola, Utmarksvägen 54 1263 1745 3008 1092 1591 2683
018 Vähä-Heikkilä skola, Kvarnbacksvägen 42 1736 1979 3715 1471 1719 3190
019 Kanslersvägens arbetscentral, Kanslersvägen 19 885 1003 1888 820 962 1782
020 Suikkila skolbyggnad, Talinkorpivägen 16 1003 1150 2153 878 1016 1894
021 Kähäri skola, Peter Valdsgatan 14 1877 1997 3874 1541 1667 3208
022 Raunistula skola, Pyörämäkivägen 4 1583 1595 3178 1330 1391 2721
023 Hannunniittu skola, Virmuvägen 3 2032 2412 4444 1604 1995 3599
024 Pääskyvuori skola, Fimbulvägen 10 2185 2364 4549 1727 1943 3670
025 Kråkkärrets skola II, Orms gränd 3 1519 1602 3121 1113 1230 2343
026 Kråkkärrets ungdomsgård, Skräddargränden 1 1797 1969 3766 1485 1678 3163
029 Österås verksamhetscenter, Borgmästargatan 12 1691 1802 3493 1351 1523 2874
030 Lauste skola, Rådsgatan 7 1592 1792 3384 1265 1468 2733
031 Peltola yrkesskola, Hampgatan 2 1251 1453 2704 991 1207 2198
032 Ilpois skola, Laukkällsgatan 11 1683 2045 3728 1354 1769 3123
033 Uittamo församlingshem, Rusthållsbrinken 1 1284 1542 2826 1092 1349 2441
034 Katarina verksamhetscenter, Jagellonicagatan 4 1837 2017 3854 1434 1609 3043
035 Wäinö Aaltonen skola, Wäinö Aaltonens skolväg 3 2211 2260 4471 1472 1573 3045
037 Haarla skola, Meteorgatan 1 718 691 1409 564 563 1127
038 Aunela skola, Studievägen 1 1120 1255 2375 898 1051 1949
039 Servicehuset Höveli, Hyrköisvägen 26-28 1525 1410 2935 1264 1143 2407
040 Pansio bibliotek, Pernovägen 29 1158 1113 2271 909 884 1793
041 Teräsrautela skola, Korkkisvuorigatan 14 1067 1203 2270 891 1066 1957
042 Oxbacka bollhall, Seltampsstigen 4 1333 1353 2686 1117 1166 2283
043 Linhagens åldringshem, Linhagsgatan 17 1486 1778 3264 1313 1605 2918
044 Teräsrautelas ungdomsgård, Andreas gränd 1 1149 1272 2421 956 1104 2060
045 Impivaara simhall, Simhallsstigen 4 1375 1485 2860 1139 1250 2389
046 Hepokulta skola, Varkkabergsgatan 42 2193 2587 4780 1805 2193 3998
047 Runosmäki ungdomsgård, Piparestigen 13 1033 1188 2221 913 1057 1970
048 Runosmäki skola, Piparestigen 19-21 2132 2388 4520 1810 2112 3922
049 Pallivaha skola, Palttagatan 4 1303 1417 2720 1090 1194 2284
050 Halis skola, Påvegatan 13 1727 1775 3502 1316 1373 2689
051 S:T Maries ungdomsgård, Arkeologgatan 4 1034 990 2024 836 826 1662
052 Moisio skola, Moisio skolväg 2 1646 1615 3261 1098 1106 2204
053 Jäkärlä skola, Arkeologgatan 9 661 648 1309 507 519 1026
054 Patis distriktshus, Patisgårdsgatan 1 653 664 1317 506 522 1028
055 Patis skola, Toffigränden 2 413 406 819 331 332 663
056 Rosenkvarterets servicecente, Allegatan 11 2765 2561 5326 2472 2335 4807
057 Steiner-skola, Mästaregatan 2 1805 2072 3877 1590 1872 3462
058 Haarla skola, Meteorgatan 1 1758 1928 3686 1292 1470 2762
059 Kristillinen opisto, Ringbrynjegatan 7 1204 1206 2410 982 982 1964
Totalt Åbo
    85420 94930 180350 71800 82173 153973