BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
931 ViitasaariDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Stadshuset, Keskitie 10, 44500 Viitasaar 2202 2414 4616 1920 2061 3981
002 Huopanan koulu, Keihärinkoskentie 7, 44580 H 337 301 638 293 258 551
003 Kymönkosken koulu, Hanhiniementie 9, 44640 Kymö 455 398 853 410 342 752
Totalt Viitasaari
    2994 3113 6107 2623 2661 5284