BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
927 VichtisDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 001 Kirkonkylä, Kyläaukio 2 3092 3024 6116 2452 2427 4879
002 002 Vanha-Nummela, Hiidenvedentie 3, Nummela 2258 2540 4798 1882 2208 4090
003 Nummelanharjun koulu, Hiidenvedentie 3, Nummela 1640 1533 3173 1207 1192 2399
004 Numelanharjun koulu, Hiidenvedentie 3, Nummela 2394 2649 5043 1792 2099 3891
005 Ojakkalan koulu, Nummitie 21, Ojakkala 1810 1784 3594 1348 1318 2666
006 Haimoon koulu, Haimoontie 360, Vihti 1195 1102 2297 946 881 1827
007 Otalampi-talo, Torpparintie 9, Otalampi 1382 1273 2655 1047 1002 2049
008 Huhmarnummen koulu, Pihtisillantie 303, Huhmari 775 750 1525 651 632 1283
Totalt Vichtis
    14546 14655 29201 11325 11759 23084