BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
905 VasaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Österbottens Museum, Skolhusgatan 0 1759 2044 3803 1638 1916 3554
002 Konsthallen, Senatsgatan 2047 2294 4341 1874 2133 4007
003 Vaasa-opisto, Rådhusgatan 31 1661 1847 3508 1485 1677 3162
004 Vöyrinkaupungin koulu, Berggatan 11 1988 1842 3830 1838 1703 3541
005 Hietalahden koulu, Travgatan 9 1934 2147 4081 1680 1870 3550
006 VAMK/Novia, Alere, Wolffskavägen 31 1450 1280 2730 1334 1191 2525
007 Vikinga skola, Idrottsgatan 10 1616 1400 3016 1479 1258 2737
008 Isolahden koulu, Bollgatan 17 1464 1376 2840 1154 1085 2239
009 Länsimetsän koulu, Västerskogsvägen 10 1659 1669 3328 1196 1209 2405
010 Gerby skola, Västerviksvägen 27 2420 2273 4693 1828 1758 3586
011 Borgaregatans skola, Borgaregatan 13-15 2372 2322 4694 1708 1722 3430
012 Purolan päiväkoti, Bjällervägen 1 2206 2143 4349 1635 1610 3245
013 Huutoniemen koulu, Mannerheimvägen 41 2167 2107 4274 1767 1714 3481
014 Nummen koulu, Jaktstigen 4 1839 1654 3493 1585 1365 2950
015 Variskan koulu, Gamla Vasa gatan 20 1902 1844 3746 1536 1489 3025
016 Suvilahden koulu, Teirgatan 2 1938 1980 3918 1570 1634 3204
017 Sundom skola, Sundomvägen 13 1308 1262 2570 960 923 1883
018 Tervajoen koulu, Malamovägen 2 571 518 1089 467 422 889
019 Savilahden yhtenäiskoulu, Savilahtivägen 1-5 961 889 1850 761 735 1496
020 Merikaarron koulu, Merikartvägen 774 738 644 1382 561 499 1060
Totalt Vasa
    34000 33535 67535 28056 27913 55969