BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
946 VöråDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Rejpelt skola, Rejpeltvägen 319 249 225 474 195 171 366
002 Koskeby skola, Härmävägen 5 585 579 1164 472 474 946
003 Rökiö skola, Lotlaxvägen 7 427 445 872 335 364 699
004 Karvsor skola, Vöråvägen 1417 328 325 653 264 250 514
005 Pettersbacka skola, Kaurajärvivägen 1944 154 109 263 131 95 226
006 Maxmo kyrkoby skola, Tottesund 364 293 287 580 228 212 440
007 Särkimo skola, Salmonvägen 21 237 221 458 196 189 385
008 Centrumskolan i Oravais, Skolvägen 41 762 735 1497 618 592 1210
009 Kimo skola, Kimovägen 715 240 202 442 199 156 355
Totalt Vörå
    3275 3128 6403 2638 2503 5141