BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
890 UtsjokiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
002 Karigasniemi skolcentrum, 99950 Karigasniemi 202 158 360 173 134 307
003 Kommunhuset, Luossa 1 a, 99980 Utsjoki 345 315 660 291 274 565
004 Nuorgam skole, 99990 Nuorgam 107 91 198 89 77 166
Totalt Utsjoki
    654 564 1218 553 485 1038