BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
889 UtajärviDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Utajärvi kommun, Roomari-rum, Vanhatie 29 1377 1237 2614 1152 1014 2166
Totalt Utajärvi
    1377 1237 2614 1152 1014 2166