BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
886 UlvsbyDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Stadshuset, Loukkurantie 1 2419 2446 4865 1930 1998 3928
002 Harjunpään koulu, Katinhännäntie 17 557 502 1059 430 393 823
003 Ulvilan yhteiskoulu, Kaarinantie 4 2624 2840 5464 2129 2309 4438
004 Koskin koulu, Koskitie 2 708 644 1352 598 532 1130
Totalt Ulvsby
    6308 6432 12740 5087 5232 10319