BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
859 TyrnäväDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunkansliet, Kunnankuja 4 2219 2125 4344 1470 1389 2859
002 Murto skola, Simontaival 6-8 864 806 1670 512 480 992
003 Temmes skola, Temmeksen koulutie 9 295 300 595 233 227 460
Totalt Tyrnävä
    3378 3231 6609 2215 2096 4311