BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
186 TräskändaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Vihtakadun koulu, Vihtakatu 32 2605 2832 5437 2096 2308 4404
002 Järvenpää-talo, Hallintokatu 4 3523 4206 7729 3145 3819 6964
003 Juholan koulu, Sipoontie 12 1546 1696 3242 1228 1375 2603
004 Järvenpään lukio, Lukionkatu 1 1961 1978 3939 1556 1599 3155
005 Saunakallion koulu, Pihkapolku 4 2067 1876 3943 1698 1556 3254
006 Kinnarin koulu, Koulukuja 3 2486 2850 5336 1985 2344 4329
007 Kyrölän koulu, Kyröläntie 6B 2681 2665 5346 2062 2056 4118
008 Anttilan koulu, Vanha valtatie 40 3300 3301 6601 2465 2528 4993
009 Haarajoen koulu, Haarajoenkatu 2 1557 1488 3045 1136 1125 2261
Totalt Träskända
    21726 22892 44618 17371 18710 36081