BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
108 TavastkyroDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Allaktivitetscentret Silta, Kyrönsarventie 16 2867 2902 5769 2266 2310 4576
002 Idrotshallen Kosken Syke, Kirkkokatu 4 2322 2261 4583 1904 1864 3768
Totalt Tavastkyro
    5189 5163 10352 4170 4174 8344