BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
834 TammelaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunhuset, Hakkapeliitantie 2 1740 1805 3545 1437 1495 2932
002 Teuro skola, Teurontie 463 234 208 442 196 169 365
003 Porras skola, Suomaantie 8 396 347 743 335 297 632
004 Riihivalkama skola, Nuutinkulmantie 19 690 605 1295 552 499 1051
Totalt Tammela
    3060 2965 6025 2520 2460 4980