BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
781 SysmäDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sysmän kunnan kirjasto, Valittulantie 5 1789 1830 3619 1617 1631 3248
Totalt Sysmä
    1789 1830 3619 1617 1631 3248