BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
778 SuonenjokiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Yhtenäiskoulu Suonenjoki, Koulukatu 21 3459 3475 6934 2927 2960 5887
Totalt Suonenjoki
    3459 3475 6934 2927 2960 5887