BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
152 StorkyroDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pohjankyrön talo, Pohjankyröntie 142 1067 1154 2221 848 975 1823
002 Kylkkälän koulu, Kylkkälänraitti 51 537 476 1013 420 375 795
003 Ylipään nuorisoseura, Valtaalantie 403 567 469 1036 449 379 828
004 Lehmäjoen nuorisoseura, Karhulantie 79 119 91 210 104 81 185
Totalt Storkyro
    2290 2190 4480 1821 1810 3631