BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
202 S:t KarinsDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Littoisten monitoimitalo, Tallakatu 2 3605 3606 7211 2740 2803 5543
002 S:t Karins-huset, Lautakunnankatu 1 4485 5101 9586 3607 4296 7903
003 Piispanlähteen koulu, Marsukatu 1 2290 2487 4777 1817 2020 3837
004 Kesämäen päiväkoti, Keskikesäntie 5 1883 1855 3738 1424 1417 2841
005 Empolan koulu ja päiväkoti, Kauppatie 1 1079 1097 2176 822 832 1654
006 Piikkiön yhtenäiskoulu, Koulutie 2 3622 3617 7239 2786 2824 5610
Totalt S:t Karins
    16964 17763 34727 13196 14192 27388