BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
765 SotkamoDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sotkamon lukio, Akkoniementie 25, käynti vir 1503 1619 3122 1291 1395 2686
002 Tiilikankaan päiväkoti, Tiilikankaantie 1 1291 1371 2662 1094 1150 2244
003 Vuokatin urheilutalo, Käpykuja 17 1827 1612 3439 1466 1284 2750
004 Naapurinvaaran koulu, Naapurinvaarantie 15a 571 518 1089 456 397 853
Totalt Sotkamo
    5192 5120 10312 4307 4226 8533