BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
762 SonkajärviDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunhuset, Lepokankaantie 2 1638 1485 3123 1418 1260 2678
002 Sukevan Liikekeskus, Kallentie 2 383 337 720 326 290 616
Totalt Sonkajärvi
    2021 1822 3843 1744 1550 3294