BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
761 SomeroDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pitkäjärven koulu, Turuntie 1307 408 359 767 332 296 628
002 Kaupungintalo, Joensuuntie 20 1748 1977 3725 1489 1718 3207
003 Kirkonmäen koulu, Kirkkotie 3 1679 1638 3317 1394 1362 2756
004 Oinasjärven koulu, Helsingintie 2103 453 384 837 388 325 713
Totalt Somero
    4288 4358 8646 3603 3701 7304