BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
758 SodankyläDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
005 Kunnanvirasto, Jäämerentie 1 3139 2995 6134 2654 2534 5188
008 Torvinen skola, Pyhä-Luostontie 26 184 144 328 150 112 262
010 Sattasen kylätalo, Kestikievarinpolku 19 322 243 565 276 208 484
011 Syväjärvi skola, Urheilukentäntie 4 328 231 559 305 204 509
013 Vaalajärvi skola, Kittiläntie 1618 227 169 396 203 140 343
014 Vuotso skola, Ivalontie 8716 163 140 303 131 121 252
Totalt Sodankylä
    4363 3922 8285 3719 3319 7038