BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
755 SjundeåDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sjundeå bad, Lepopirttivägen 80 1268 1185 2453 1029 951 1980
002 Arbetsverkstaden Ström, Sjundeåvägen 504 1330 1334 2664 1017 1060 2077
003 Borgvik Ungdomsföreningshus, Östra Kungsvägen 148 552 505 1057 460 425 885
Totalt Sjundeå
    3150 3024 6174 2506 2436 4942