BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
751 SimoDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunhuset, Ratatie 6, 95200 Simo 831 822 1653 718 701 1419
002 Maksniemen koulu, Siikatie 5, 95230 Maksniemi 670 620 1290 553 499 1052
Totalt Simo
    1501 1442 2943 1271 1200 2471