BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
753 SibboDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Norra Paipis skola, Paipisvägen 1098 806 804 1610 627 624 1251
002 Talman koulu (Tallmo finska, Satotalmavägen 11 972 876 1848 785 729 1514
003 Sibbo gymnasium, Stora Byvägen 6 1872 1814 3686 1496 1491 2987
004 Nickby Hjärta, Stora Byvägen 12 2471 2625 5096 1927 2144 4071
005 Föreningshuset Hedåsen, Hedåsvägen 17 1161 1036 2197 925 857 1782
006 Lärdomsvägen 6 A (gamla skol, Lärdomsvägen 6 A 3058 3076 6134 2313 2392 4705
007 Boxby skola, Spjutsundsvägen 71 610 593 1203 485 485 970
Totalt Sibbo
    10950 10824 21774 8558 8722 17280