BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
484 SastmolaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kommunhuset, Kauppatie 40 1195 1216 2411 1000 1026 2026
002 Kisapirtti, Eteläinen rantatie 1392 194 165 359 162 135 297
003 Kuvaskankaan kylätalo, Vaasantie 2307 156 144 300 134 120 254
Totalt Sastmola
    1545 1525 3070 1296 1281 2577