BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
718 Åland Stat mgt
736 SaltvikDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ödkarby skola, Ödkarbyvägen 97 430 423 853 350 343 693
002 Rangsby skola, Lidkroksvägen 26 472 484 956 396 384 780
Totalt Saltvik
    902 907 1809 746 727 1473