BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
738 SaguDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sauvon yläkoulu, Saustilantie 10 1286 1212 2498 1043 998 2041
002 Karunan nuorisotalo, Nuorisotalontie 3 238 215 453 203 182 385
Totalt Sagu
    1524 1427 2951 1246 1180 2426