BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
702 RuovesiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ruoveden yhtenäiskoulu, Kuruntie 6 1319 1449 2768 1145 1255 2400
002 Pekkalan koulu, Pohjantie 2 335 292 627 294 248 542
003 Visuveden koulu, Alastalontie 1 261 233 494 221 201 422
004 Tapiola, Hanhontie 10 174 153 327 158 139 297
Totalt Ruovesi
    2089 2127 4216 1818 1843 3661