BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
694 RiihimäkiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kalevantalo, Kalevankatu 5-11 2364 2648 5012 2110 2417 4527
002 Hyria Riihimäki, Arjavirrankatu 4 1355 1382 2737 1124 1213 2337
003 Uramon koulu, Uramontie 63 1672 1690 3362 1341 1396 2737
004 Otavan päiväkoti, Otavankatu 8 1436 1406 2842 1253 1207 2460
005 Herajoen koulu, Rintapellontie 14 1561 1374 2935 1174 1078 2252
006 Lasitehtaan koulu, Tehtaankatu 27 1888 1884 3772 1516 1535 3051
007 Istuinkiven liikuntahalli, Pohjoinen Rautatienkatu 40 2080 2081 4161 1653 1699 3352
008 Patastenmäen koulu, Patastenmäentie 42 1994 2012 4006 1488 1507 2995
Totalt Riihimäki
    14350 14477 28827 11659 12052 23711