BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
680 ResoDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Stadshuset, Nallinkatu 2 5655 6239 11894 4817 5409 10226
002 Kuloisten koulu, Keskitie 38 1415 1401 2816 1102 1106 2208
003 Ihalan koulu, Konsantie 16 2188 2134 4322 1760 1705 3465
004 Tikanmaan koulu, Kapponkatu 15b 2792 2671 5463 2168 2069 4237
Totalt Reso
    12050 12445 24495 9847 10289 20136