BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
710 RaseborgDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sigurd Snåre-salen, Raseborgsvägen 6-8 1311 1544 2855 1171 1397 2568
002 Ekenäs högstadium, Hedvig Sohlbergs gatan 3 1986 2176 4162 1660 1888 3548
003 Österby skola, Pojoviksgatan 18 1570 1453 3023 1260 1170 2430
004 Båssaboda daghem, Båssabölevägen 3, Gammelboda 686 667 1353 528 490 1018
005 Snappertuna skola, Snappertuna Kyrkväg 117-118 363 322 685 303 259 562
006 Bromarv Marthahus Villa Vera, Ekobyn, Bromarvvägen 1815 221 221 442 189 197 386
007 Höjdens skola/Tenala, Kommunalhusvägen 3 775 792 1567 634 647 1281
008 Malmåsa föreningshus, Nitlaxvägen 12, Prästkulla 243 228 471 186 184 370
009 Axxell/Karis, Bangatan 75 2068 2285 4353 1719 1923 3642
010 Karjaan yhteiskoulu, Ekenäsvägen 62 1145 1078 2223 923 880 1803
011 Svartå svenska skola, Askersvägen 37 594 532 1126 492 432 924
012 Pojo bibliotek, Centrumpromenaden 4 1533 1457 2990 1257 1244 2501
013 Billnäs skola, Bruksvägen 14 1188 1175 2363 973 963 1936
Totalt Raseborg
    13683 13930 27613 11295 11674 22969