BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
681 RantasalmiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Rantasalmen kunnanvirasto, Poikkitie 2 1714 1651 3365 1490 1430 2920
Totalt Rantasalmi
    1714 1651 3365 1490 1430 2920