BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
624 PyttisDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Huutjärvi Skola, Huutjärvivägen 56 1696 1736 3432 1366 1378 2744
002 Stor-Abborfors skola, Pyttisgränden 1 874 835 1709 750 684 1434
Totalt Pyttis
    2570 2571 5141 2116 2062 4178