BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
631 PyhärantaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ihoden koulu, Ihoden Kylätie 27 375 365 740 304 294 598
002 Reilan koulu, Eemelintie 6 249 222 471 208 175 383
003 Rohdaisten koulu, Rantatie 5 410 369 779 350 315 665
Totalt Pyhäranta
    1034 956 1990 862 784 1646