BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
615 PudasjärviDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Ervastin entinen koulu, Puolangantie 1148 346 252 598 292 212 504
002 Niemitalon Juustola, Hetekyläntie 8 294 213 507 238 167 405
003 Kaupungintalo, Varsitie 7 2668 2577 5245 2129 2106 4235
004 Sarakylän koulu, Sarakyläntie 5426 210 160 370 194 143 337
005 Siuruan työväentalo, Siuruantie 2941 195 135 330 185 112 297
006 HIrvaskosken koulu, Jussintie 10 a 402 327 729 337 262 599
Totalt Pudasjärvi
    4115 3664 7779 3375 3002 6377