BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
854 PelloDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kirjastotalo, Museotie 37 799 769 1568 708 693 1401
002 Pellon koulu, Koulutie 16 890 845 1735 796 732 1528
Totalt Pello
    1689 1614 3303 1504 1425 2929