BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
599 PedersöreDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Lepplax skola, Lepplaxvägen 99 351 316 667 207 187 394
002 Kållby skola, Heimbackaleden 40 706 643 1349 497 476 973
003 Edsevö skola, Holmvägen 7 261 251 512 207 192 399
004 Forsby skola, Forsbyvägen 386 254 247 501 199 179 378
005 Sundby skola, Sundbyvägen 284 188 171 359 155 137 292
006 Kommungården, Skrufvilagatan 2 592 554 1146 433 437 870
007 Sandsund skola, Skolhusvägen 29 1064 1000 2064 774 732 1506
008 Ytteresse skola, Ytteressevägen 214 928 853 1781 602 557 1159
009 Överesse skola, Essevägen 160 558 539 1097 429 435 864
010 Skidstugan, Terjärvvägen 110 151 155 306 132 123 255
011 Purmogården, Purmovägen 320 347 330 677 267 260 527
012 Purmo skola, Lillbyvägen 205 262 240 502 202 191 393
013 Lostugan, Överpurmovägen 606 107 99 206 90 82 172
Totalt Pedersöre
    5769 5398 11167 4194 3988 8182