BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
445 PargasDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Sarlinska skolan, Skolgatan 16 6101 6148 12249 4904 5071 9975
002 Kommunalstugan, Kyrkvallen 2 683 700 1383 594 593 1187
003 Stabshuset, Gluggen, Handelsmansvägen 1 401 392 793 354 342 696
004 Vesterlid, Näsbyvägen 188 261 238 499 236 209 445
005 Snäckan, Degernäs 28 97 89 186 86 82 168
Totalt Pargas
    7543 7567 15110 6174 6297 12471