BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
578 PaltamoDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Paltalinna, Vaarankyläntie 2 1370 1303 2673 1189 1117 2306
002 Monitoimitalo, Pihlajatie 5, Kontiomäki 286 278 564 241 215 456
Totalt Paltamo
    1656 1581 3237 1430 1332 2762