BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
635 PälkäneDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kostian koulu, Onkkaalantie 73 995 1049 2044 823 870 1693
002 Kostian koulu, Onkkaalantie 73 1216 1199 2415 966 956 1922
003 003 Luopioinen, Keskitie 5 429 418 847 374 376 750
004 004 Aitoo, Honkalantie 4 276 262 538 222 220 442
005 005 Rautajärvi, Rautajärventie 16 305 282 587 278 253 531
Totalt Pälkäne
    3221 3210 6431 2663 2675 5338