BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
562 OrivesiDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Kaupungintalo, Centervägen 23 2612 2825 5437 2145 2386 4531
002 Rovastinkankaan koulu, Ammattikouluntie 3 1382 1284 2666 1109 1055 2164
003 Eräjärven koulu, Eräjärventie 1652 457 448 905 405 384 789
Totalt Orivesi
    4451 4557 9008 3659 3825 7484