BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
893 NykarlebyDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Stadsbiblioteket, Topeliusesplanaden 10 974 1031 2005 818 891 1709
002 Zachariasskolan (högstadiesk, Seminariegatan 17 902 894 1796 669 676 1345
003 Kovjoki skolbyggnad, Lukusvägen 42 125 119 244 99 89 188
004 Markbygården, Rudbackavägen 157 57 57 114 46 45 91
005 Socklot skola, Socklotvägen 108a 268 239 507 201 163 364
006 Ytterjeppo paviljong, Ytterjeppovägen 781 92 75 167 70 62 132
007 Hirvlax skola, Monäsvägen 31a 283 278 561 234 230 464
008 Munsalagården, Öjvägen 7 512 420 932 404 328 732
009 Skolbyggnaden i Pensala, Jussilavägen 1132a 130 127 257 107 100 207
010 Jeppo-Pensala skola, Jungarvägen 27b 506 405 911 406 327 733
Totalt Nykarleby
    3849 3645 7494 3054 2911 5965