BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
541 NurmesDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Riverian Nurmeksen koulutusy, Nurmeksenkatu 11 3747 3727 7474 3239 3222 6461
002 Kuntalaisten Talo, Kunnantie 1 1048 988 2036 900 856 1756
Totalt Nurmes
    4795 4715 9510 4139 4078 8217