BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
531 NakkilaDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Nakkila-Luvia Osuuspankki, Porintie 4 2612 2646 5258 2172 2181 4353
Totalt Nakkila
    2612 2646 5258 2172 2181 4353