BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
545 NärpesDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Pjelax skola, Pjelaxvägen 1 211 186 397 181 144 325
002 Böle ungdomsföreningslokal, Kristinestadsvägen 578 256 232 488 206 186 392
003 Närpes gymnasium, Skolgränden 9 A 691 621 1312 554 498 1052
004 Stadshuset, Kyrkvägen 2 888 986 1874 719 816 1535
005 Stenbackens skola, Pitvägen 9 463 490 953 360 401 761
006 Skogsdungens daghem, Norrtåget 1 214 218 432 183 164 347
007 Nämpnäs ungdomsföreningsloka, Nämpnäsvägen 149 229 191 420 188 153 341
008 Västra Närpes skola, Norrnäsvägen 34 132 135 267 117 112 229
009 F.d. Rangsby skola, Rangsbyvägen 195 139 125 264 116 104 220
010 F.d. Töjby skola, Töjby skolväg 9 209 195 404 176 168 344
011 Yttermark skola, Uljensvägen 2 512 418 930 404 352 756
012 Övermark skola, Vasavägen 1647 525 525 1050 455 440 895
013 Pörtom skola, Centrumgränden 2 417 383 800 364 340 704
Totalt Närpes
    4886 4705 9591 4023 3878 7901