BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
529 NådendalDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Stadshuset, Käsityöläiskatu 2 2727 3144 5871 2349 2739 5088
002 Ruonan päiväkoti, Kurkelankatu 2 897 1011 1908 748 890 1638
003 Karvetin koulu, Teräskatu 2 A 983 1015 1998 807 857 1664
004 Suopellon koulu, Rimpikuja 4 2634 2770 5404 2018 2172 4190
005 Merimaskun koulu, Iskolantie 9 881 855 1736 702 683 1385
006 Rimito bibliotek, Metsätie 1 1069 994 2063 895 845 1740
007 Sinervon talo, Sauniementie 5 231 225 456 186 198 384
Totalt Nådendal
    9422 10014 19436 7705 8384 16089