BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
500 MuurameDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Muurame kulturcentrum, Nisulantie 1 2365 2307 4672 1712 1767 3479
002 Muurame kulturcentrum, Nisulantie 1 1956 1901 3857 1538 1501 3039
003 Kinkomaas skola, Purotie 2 854 886 1740 590 629 1219
Totalt Muurame
    5175 5094 10269 3840 3897 7737