BEFOLKNINGSDATASYSTEMET 31.01.2021
KOMMUNENS INVÅNARE RÖSTNINGSOMRÅDEVIS
Situationen in registret den 31.01.2021
777 MDB
494 MuhosDe som är födda år 2003 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans M. i rösträttsålder Kv.i rösträttsålder T.i rösträttsålder
001 Hyrkin koulu, Mettäperäntie 5 971 936 1907 653 608 1261
002 Koivu ja Tähti -kulttuurikes, Muhostie 2 3558 3448 7006 2646 2615 5261
Totalt Muhos
    4529 4384 8913 3299 3223 6522